Září 2009

Miluju tě

27. září 2009 v 20:31 z pera...
Miluju tě

Krásně je mi s tebou,
mé rty líbáš s láskou a něhou.
Ty jsi pro mě král, v mém srdíčku pán.
Zavřu oči, vidím tě, miluju tě.
Sny o tobě nechávám si zdát,
jak ráda slýchávám, že mě máš rád.
Když tě spatřím,
v tvých nádherných očích se topím.
Prožívám krásný pocit,
hřeješ mě krásně v mém srdci.
Zahřívej mě prosím stále,
dokud poslední plamínek neuhasne.
LUCÍK

Vtípky

27. září 2009 v 20:26 wtipy
Jede cestář a za ním blondýnka. Na semaforu blondýnka vystoupí z auta a říká: ,,Jsem Zuzka a ztrácíte náklad." Muž na to nereaguje a jede dál. Na dalším semaforu zase blondýnka říká:,,Jsem Zuzka a ztrácíte náklad." Muž na to nereaguje a jede dál. Na dalším semaforu:,,Jsem Zuzka a ztrácíte náklad." Muž odpoví:,, Já jsem Karel, je zima a sypu.

Leží policajt na louce, kouká na měsíc a říká:,,Sakra, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká.
Policajt mu odpoví:,,Vidíš tu dálku?"
,,No jo, vidím a co má bejt?"
,,No náčelník mě poslal na měsíc na školení!"

Noc ve stanu

27. září 2009 v 20:20 filmy
Noc ve stanu

O letních prázdninách jsem jela s rodiči k tetě na Moravu. Jeden den jsme se se sestřenicí rozhodly, že budeme spát ve stanu. večer jsme nemohly usnout, tak jsme si povídaly. když byly asi 2 hodiny v noci, tak jsme uslyšely dupání a chrochtání. Po chvíli se to začalo přibližovat ke stanu. Sestřenka rozsvítila baterku a říkala, abych se nebála. Po chvilce jsme vykoukly ze stanu a svítily okolo stanu. Nikde nic nebylo, tak jsem se vrátily do stanu. Jenže jakmile jsem byly uvnitř, uviděli jsme obrys postavy.Začaly jsme křičet a postava zmizela. Celou noc jsme nespaly a ve stanu už spíme

Finsko

11. září 2009 v 16:02
Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů. Přesněji je ve Finsku 187 888 jezer větších než 500 m²[2] a 179 584 ostrovů, z nichž jen 80 897 leží v moři.[3] Jezero Saimaa je čtvrté největší v Evropě.[4] Finská krajina je převážně rovinatá s nízkými kopci. Nejvyšším bodem je Haltitunturi s výškou 1328 m nad mořem. Nalézá se daleko na severu Finska na hranici s Norskem. Kromě mnoha jezer krajině dominují rozsáhlé severské lesy, které zaujímají asi 76 % souše a stále se zvětšují,[5] a obdělávaná půda. Převážná část ostrovů leží jihozápadě (souostroví Ålandy) a podél jižního pobřeží ve Finského zálivu. Finsko je jednou z mála zemí na světě, která se stále zvětšuje. Od konce poslední doby ledové se země izostaticky zvedá každý rok až o 8 mm a zvětšuje se tak zhruba o 7 km2.[6]
Podnebí jižního Finska je severské mírné. V severním Finsku, obzvláště v Laponsku převažuje subarktické podnebí charakteristické studenými, někdy krutými zimami a relativně teplými léty.

Počasí významně ovlivňuje jak Golfský proud, tak vnitrozemské podnebí západní Sibiře. Teploty se mohou, zejména v zimě, měnit velmi rychle. Někdy se teplota změní i o několik desítek °C během jednoho dne. V zimě je většina území Finska pod sněhem. V jižním Finsku je po většinu zimy několik desítek cm sněhu, který postupně připadává. Jezera v zimě zamrzají, obvykle v listopadu, větší jezera v prosinci. Rozmrzají pak v dubnu, případně v květnu. Zamrzají i okolní moře.
Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem. Díky tomu se zde dá zažít půlnoční slunce. Čím více na sever, tím je víc dnů, kdy je to možné. Na severním konci Finska v létě Slunce nezapadá po 73 dnů a v zimě nevyjde 51 dnů. V jižním Finsku pak v létě sice Slunce zapadá, ale nesetmí se. V době okolo letního slunovratu jsou noci takzvaně bílé. Okolo zimního slunovratu pak zde jsou nejkratší dny asi pět až šest hodin dlouhé.

Vlajka Finska Znak FinskaJasmine Becket

11. září 2009 v 15:49 malíři

Red-WingedFairy.jpg picture by PaladinGamescolorfullky

9. září 2009 v 13:52 colorfull


Sculpture29.jpg Colorfull image by zero1infinity